Bồn chứa LPG

  • Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: ASME VIII, Div. 1 / Div. 2

  • Vật liệu chế tạo: ASTM A516 Gr. 70
    JIS 3115 SPV490

  • Kiểm tra chất lượng mối hàn: X quang 100%

 

Mã hiệu

LPG 21/18M(C) LPG 30/18M(C) LPG 33/18M(C) LPG 44/18M(C) LPG 67/18M
(C)
LPG 120/18M(C)

Dung tích chứa (m3)

21 30 33 44 67 120

Áp suất làm việc (kG/cm2)

18 18 18 18 18 18