Công suất nồi hơi

Công suất Nồi hơi hay công suất nhiệt của Nồi hơi là khả năng nhiệt hoá hơi của Nồi hơi trên một đơn vị thời gian. Khi ta nói Nồi hơi có công suất 5 T/h ( 5 Tấn hơi / 01 giờ hoặc là 5000 kg/h) nghĩa là trong 01 giờ Nồi hơi này có thể làm hoá hơi ( bốc hơi) một khối lượng nước là 5m3 tới một áp suất nhất định nào đó. Đơn vị tính tấn hơi / giờ được sử dụng thông dụng ở việt nam , ngoài ra, ở các nước khác người ta sử dụng một số đơn vị đo công suất của Nồi hơi như BTU, KW, mã lực Nồi hơi (boiler horsepower)....

Quy đổi BTU với các đại lượng khác:

1 BTU = 1055.06 J ( Jun)

1 BTU = 252 cal (calories) = 0.252 kcal (kilocalories)

Đại lượng BTU trên giờ (BTU/h) là đơn vị năng lượng phổ biến liên quan với BTU.

1 W (watt) xấp xỉ 3,412 BTU/h

1000 BTU/h xấp xỉ 293 W

100000 BTU/h xấp xỉ 2.9899 HP (Nồi hơi)

1 HP ( Nồi hơi) xấp xỉ 33445.7 BTU/h

1 HP ( Nồi hơi) = 9.8095 kw

* 1 HP = 0,736kW ; hoặc
* 1 kW = 1,36 HP.

1 Calo = 4.1868 J (jun)