Công dụng của bộ xử lý nước

Nước cấp cho nồi hơi thường được lấy từ nguồn nước máy của Khu công nghiệp hoặc từ nguồn nước sông, suối, nước giếng. Các nguồn nước này đều có chứa một hàm lượng Ca2+ và Mg2+ nhất định tùy thuộc vào nguồn nước và khu vực địa lý. Nước có chứa nhiều Ion Ca2+ và Mg2+ gọi là nước cứng. Nước cứng khi đưa vào nồi hơi sẽ ngày càng đậm đặc hơn và kết tủa thành chất không hòa tan bám vào các thành ống của nồi hơi làm giảm hiệu suất truyền nhiệt của nồi hơi.

Để làm giảm thành phần đóng cáu cặn trong nồi hơi ta phải làm "mềm" nước cứng thông qua bộ làm mềm nước ( water treatment)