Nồi đun nước nóng

Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Than, củi, dầu DO, FO, GAS
- Áp suất thiết kế: P =10kG/cm2
- Nhiệt độ nước nóng: Tmax = 100 0C
- Công suất nhiệt: Từ 100kW đến 10.000kW
- Lưu lượng nước nóng đến 50m3/h

 

Hệ thống cung cấp nước nóng được sử dụng trong các khách sạn cao tầng, các khu vực khai khoáng mỏ sử dụng nước nóng trong sinh hoạt hoặc dùng trong các nhà máy công nghiệp

Chúng tôi tư vấn và cung cấp trọn gói hệ thống nước nóng bao gồm các thiết bị:

- Hệ thống nồi đun nước nóng

- Hệ thống bơm cấp và bơm tuần hoàn

- Hệ thống bồn chứa

- Hệ thống đường ống và các phụ kiện điều khiển khác.

Chi tiết cụ thể của từng hạng mục, xin vui lòng liên hệ