Cần cung cấp thông tin gì khi mua nồi hơi -lò hơi

Cần cung cấp thông tin gì khi mua nồi hơi -lò hơi: (nồi hơi đốt trấu, dầu,…)
– Công suất nồi hơi bạn cần: (Ví dụ: 500kg/h, 1000kg/h…)
– Nhiên liệu sử dụng: đốt than, củi, trấu; đốt dầu; dấu gas; đốt điện…
– Áp suất làm việc yêu cầu của nồi hơi: (ví dụ: 5 kg/h; 8 kg/h…).
– Nơi lắp đặt nồi hơi (lò hơi).
– Thông tin liên hệ của quý khách.